Özkara Kimya | Dop Yağı | Gaziantep Kimya

Süspansiyon - PVC K-63

P.V.C.

Ürünün Adı:            Süspansiyon - PVC K-63
Ürünün Şekli:         Beyaz Toz
Kullanım Sahaları: Soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo boruları, sert(rigit) profil.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Viskozite Sayısı (25°C) 100.0 -112.0 cm3/gr
K sayısı (20°C) 63 - 67
Görünüş Beyaz Toz
Yığın Yoğunluğu 0.54 - 0.62 gr/cm3
Tane Boyut Dağılımı > 0.250 mm Max. 8 % wt
Tane Boyut Dağılımı > 0.063 mm Min. 90 % wt
Uçucu Madde Max. 0.5 % wt
Kirlilik Max. 60 adet/9 dm2